Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mają prawo do korzystania z następujących usług i instrumentów rynku pracy:

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • organizacji szkoleń,
 • finansowania kosztów studiów podyplomowych,
 • finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy, kosztów zakwaterowania,
 • przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przyznania dodatku aktywizacyjnego,
 • odbywania stażu,
 • odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
 • przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • refundowania kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7,
 • ubiegania się o bony,

O przysługujących Ci prawach dowiesz się więcej w powiatowym urzędzie pracy u Doradcy Klienta!


Przyznanie form wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

 

2. Za bezrobotnych w okresie pobieranego zasiłku urząd pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.


3. Za bezrobotnych w okresie pobierania stypendium z tytułu odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego urząd pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.


4. Bezrobotny który nabył w Rzeczpospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu poszukiwania pracy, może ubiegać się
o transfer zasiłku w instytucji właściwej.


5. Osoby bezrobotne , które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a równocześnie posiadają okres uprawniający do zasiłku w Polsce mogą wystąpić do instytucji właściwej o sumowanie okresów zatrudnienia.


6. Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, pod warunkiem, że nie istnieje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego,

7. Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mają prawo do korzystania z usług EURES.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2014-10-24 10:09:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60