Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-08-07

  Sąd Rejonowy w Myszkowie ogłasza konkurs na staż urzędniczy

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Myszkowie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2011 nr 109, poz. 639 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegolowego trybu i posobu przeprowadzaia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400) ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, w drodze konkursu.

 • 2015-07-16

  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Myszkowie (I)

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”.

 • 2015-05-14

  Nabór wniosków o staż do programu specjalnego „Szansa na pracę”

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że planuje przystąpić do realizacji programu specjalnego pn. „Szansa na pracę”.

 • 2015-05-08

  Nabór wniosków o staż do projektu "Nowa Perspektywa"

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje o wznowieniu naboru wniosków o organizację staży w ramach projektu pn.: „Nowa Perspektywa” z Poddziałania 6.1.1 PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt skierowany jest do osób, które nie ukończyły 30 r.ż. i są osobami długotrwale bezrobotnymi oraz posiadają ustalony II profil pomocy.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji