Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-03-26

  Konferencja podsumowująca projekt "Moja przyszłość to własna firma" Poddziałanie 8.1.2

       W dniu 26.03.2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie odbyła się konferencja poświecona zakończeniu realizacji projektu konkursowego pn. „Moja przyszłość to własna firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

   

     Celem głównym projektu było podjęcie samozatrudnienia przez 20 osób w tym (9 kobiet i 11 mężczyzn) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie w wyniku otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • 2015-02-25

  Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację stażu w ramach środków Funduszu Pracy od dnia 25.02.2015.

 • 2015-02-23

  „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STRACIE II”

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w związku z podpisaną umową o współpracy w ramach programu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STRACIE II” z Konsorcjum w skład którego wchodzą Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje na preferencyjnych warunkach pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

 • 2015-02-04

  Zasady realizacji programów rynku pracy

  W 2015 roku  aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie będzie nastawiona na osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez bezrobotnego.

  Niniejsze zasady oraz planowane liczby osób , a także tworzonych miejsc pracy obejmowanych wsparciem mogą podlegać aktualizacji w związku m.in. z uruchomieniem dodatkowych programów/projektów.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji