Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-07-16

  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Myszkowie (I)

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”.

 • 2015-05-14

  Nabór wniosków o staż do programu specjalnego „Szansa na pracę”

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że planuje przystąpić do realizacji programu specjalnego pn. „Szansa na pracę”.

 • 2015-05-08

  Nabór wniosków o staż do projektu "Nowa Perspektywa"

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje o wznowieniu naboru wniosków o organizację staży w ramach projektu pn.: „Nowa Perspektywa” z Poddziałania 6.1.1 PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt skierowany jest do osób, które nie ukończyły 30 r.ż. i są osobami długotrwale bezrobotnymi oraz posiadają ustalony II profil pomocy.

 • 2015-05-06

  Nabór wniosków w ramach realizowanych programow

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż do 30.V.2015r. odbywać się będzie nabór wniosków w ramach realizowanych programów:

  1. aktywizacja osob bezrobotnych w wieku powyżej 50 orku życia na następujące formy:
   • wyposażenie stanowiska pracy,
   • prace interwencyjne,
   • staże
  2. aktywizacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na następujące formy:
   • dotacje,
   • wyposażenie stanowiska pracy,
   • prace interwencyjne,
   • szkolenia indywidualne,
   • staże,
   • przyuczenie do pracy dorosłych.
1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji