Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Zatrudnianie za granicą EURES

 
 
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) – to międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy funkcjonująca w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein.

 

 

 

 

EURES  to pomoc poszukującym pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy poprzez:

 

 

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy
 • informowanie o warunkach życia i pracy
 • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności

Jesteś osobą zainteresowaną podjęciem pracy za granicą?

 

     EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. EURES został powołany przez Komisję Europejską w celu wspierania mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   Usługi EURES realizowane są przez:

 • publiczne służby zatrudnienia,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pracodawców, działające w obszarze zatrudnienia.

   Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie realizuje zadania sieci EURES, zmierzające do ułatwienia mobilności na europejskim rynku pracy, proponując usługi na rzecz poszukujących pracy pracowników pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób na terenie EOG.

    Z usług EURES mogą korzystać :

 • osoby bezrobotne,
 • inne osoby poszukujące pracy,
 • pracodawcy.

Europejski portal EURES www.eures.europa.eu wszystkim zainteresowanym wyjazdem za granicę oferuje:

 • aktualne oferty pracy od pracodawców z 30 państw UE/EOG,
 • szczegółowe informacje o warunkach życia i pracy  - w tym informacje o zawodach nadwyżkowych i deficytowych,
 • zarejestrowanie swojego  CV  w internetowej bazie, do której dostęp mają pracodawcy z całej Europy.

Jesteś pracodawcą zainteresowanym rekrutacją pracowników z wybranego kraju EOG?

    Pracodawca zainteresowany  zatrudnieniem pracowników z wybranego  lub wybranych krajów EOG może to uczynić w powiatowym urzędzie pracy. W takim przypadku propozycja   zatrudnienia przekazywana jest przez pośrednika pracy zajmującego się tematyką EURES do doradcy EURES w wojewódzkim urzędzie pracy.  Nie ma konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę, ponieważ swoboda przepływu pracowników to podstawowy cel działania sieci EURES.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej  www.eures.europa.eu oferuje pracodawcy:

 • dostęp do bezpłatnej Bazy CV obywateli EOG szukających pracy za granicą,
 • funkcję „Mój EURES” umożliwiająca dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb pracodawcy,
 • możliwość ogłoszenia oferty pracy w bazie na portalu ( za pośrednictwem lokalnych urzędów pracy),
 • dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat sytuacji na krajowych i regionalnych rynkach pracy w krajach EOG.

   Polska posiada krajową stronę internetową www.eures.praca.gov.pl  dostępną dla wszystkich zainteresowanych usługami EURES. Odwiedzając tę stronę można dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach EURES  prowadzonych na terenie kraju, takich jak targi  pracy, warsztaty, seminaria i konferencje. Poza ofertami pracy zawiera także praktyczne porady o tym, jak szukać pracy za granicą.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265)

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:27)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-07-12 12:45:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/posrednictwo-pracy-z-obszaru-ue-i-eog/66