Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Poradnictwo indywidualne

Poradnictwo indywidualne realizowane jest w oparciu o indywidualne rozmowy z doradcą, podczas których analizie poddawane są własne umiejętności, predyspozycjie, możliwości, jak również ograniczenia.Ważnym elementem tych spotkań jest też planowanie przyszłych działań dotyczących ścieżki kształcenia, możliwości przekwalifikowania czy poszukiwania pracy

Podstawową metodą stosowaną w poradnictwie jest indywidualna rozmowa doradcza, polegająca na udzieleniu pomocy klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w której traci orientację i nie potrafi sam poradzić sobie z jej rozwiązaniem.

 

Doradca pomaga więc klientowi zgłaszającemu się po poradę:

 

    w dokonaniu samooceny, określeniu zdolności, zainteresowań i właściwości warunkujących przydatność zawodową,     w zrozumieniu i dokonaniu obiektywnej oceny sytuacji w jakiej się znalazł, w rozwiązaniu problemu, wyzwoleniu aktywności i inicjatywy oraz podjęciu trafnej decyzji, w zgromadzeniu niezbędnych do wejścia na rynek informacji o:

 • sytuacji zatrudnieniowej na rynku pracy, zakładach pracy, 
 • możliwościach zdobycia zawodu, przekwalifikowania czy podwyższenia dotychczas posiadanych kwalifikacji zawodowych, 
 • technikach aktywnego poszukiwania pracy,    
 • instytucjach i organizacjach świadczących bezrobotnym różne formy pomocy.  

W atmosferze zaufania i poufności będziesz mógł lepiej poznać siebie, dokonać samodzielnych wyborów oraz podjąć właściwe decyzje.

 

Ważne!

 

Proces doradczy przebiega na zasadzie rozmowy klienta z doradcą zawodowym i może się składać z kilku spotkań,  w trakcie których z doradca zawodowy wspólnie z klientem:

 • Określa sytuację w jakiej obecnie znajduje się klient.
 • Ocenia dotychczas nabyte kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe.
 • Wypracowuje wspólnie z klientem alternatywy postępowania.

 

Na poradę indywidualną do doradcy zawodowego zgłaszają się klienci, którzy:

 • posiadają ograniczone doświadczenie lub wogóle go nie posiadają i po raz pierwszy chcą dokonać wyboru zawodu
 • posiadają ograniczone doświadczenie lub wogóle go nie posiadają, dokonali wyboru zawodu, który wydaje się błędny, chcą ponownie dokonać wyboru zawodu
 • posiadają doświadczenie zawodowe, lecz chcą bądź muszą dokonać zmiany zawodu, rozważają taką możliwość ze względu na okoliczności zewnętrzne
 • zamierzają uzupełnić wiadomości i umiejętności zawodowe
 • zamierzają podjąć działalność gospodarczą i oczekują oceny szans przedsięwzięcia
 • mają kłopoty z przystosowaniem zawodowym
 • mają deficyt w zakresie umiejętności poszukiwania pracy

Doradcy zawodowi zapraszają na porady indywidualne.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-29 17:22:25)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2015-08-06 11:00:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/poradnictwo-indywidualne/159