Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłacanych z Funduszu Pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych z Funduszu Pracy.

 

Wobec stypendiów otrzymanych  na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach   rynku pracy otrzymane   w okresie   od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zaniechano poboru podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że właściwy urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

 

Rok 2016

 

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

 

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

 

Zaświadczenia potwierdzające wysokość pobranego stypendium za 2016 r., wraz z wzorem wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku, zostanie przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  do osób pobierających stypendia.

 

W przypadku nie otrzymania w/w dokumentów prosimy o kontakt z tut. Urzędem.

 

Razem z wnioskiem powinieneś złożyć KOREKTĘ zeznania podatkowego, tzn. PIT-36 lub  PIT-37, za 2016 r.

 

Szczegółowych Informacji udziela  Urząd Skarbowy w Myszkowie.

   

 

Rok 2017

 

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium z Funduszu Pracy w 2017 r.

 

W/w osoby bezrobotne zostaną powiadomione telefonicznie przez tut. Urząd  o sposobie odzyskania  zaliczki  na podatek  dochodowy z Urzędu  Skarbowego.

 

Jednocześnie  informujemy,  iż  obecnie  stypendia  z  Funduszu  Pracy  są  wypłacane  w  wysokości  907,63  netto.

 

 

Aktualność dodana przez: Grzegorz Surma (2017-09-18 11:37:25)
Data wydarzenia : 2017-09-18
Data publikacji : 2017-09-18

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/wydarzenie/221/informacja-o-zmianie-przepisow-dot-opodatkowania-stypendiow-wyplacanych-z-funduszu-pracy-