Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Udostępnienie wniosków o dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż z dniem 15.07.2017r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie:

- dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- Rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Zatem wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski w sprawie dokonania refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie udostępni po dostosowaniu Regulaminów dotyczących w/w form wsparcia.  

Uchylenie przepisów dot. dokonywania refundacji dotacji oraz wyposażenia st. pracy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2017 r. uchylone zostały przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 1041)  oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015, poz.639), na skutek czego powiatowe urzędy pracy do czasu wydania nowych rozporządzeń nie powinny zawierać umów oraz rozpatrywać wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej a także przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rozpoczyna realizację Programów finansowanych z rezerwy FP

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rozpoczyna  realizację Programów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy

Nabór uzupełniający

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje o wznowieniu naboru wniosków o organizację staży.