Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy
Statystyki graficzne

Utrata statusu poszukującego pracy

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje, gdy osoba:

  • nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy na okres 120 dni,
  • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni,
  • nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia na okres 120 dni,
  • złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od następnego dnia po dniu rezygnacji na okres 120 dni,
  • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu na okres 6 miesięcy.

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do jego nabycia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2014-10-23 15:00:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45