Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

1. Kto może skorzystać? Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy posiadające status osoby bezrobotnej niepełnosprawnej lub poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu.
2. Cel odbywania stażu. Staż ma na celu nabycie przez osobę niepełnosprawną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.
3. Formy organizacji stażu. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Udział w stażu nie wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy. Okres odbywania stażu wlicza się do lat pracy. Koszty organizacji stażu ponosi Powiatowy Urząd Pracy. Osobie odbywającej staż przysługuje stypendium. Na wniosek odbywającego staż pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.
4. Gdzie uzyskać informacje o stażach? Oferty stażowe dla osób niepełnosprawnych dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej – stanowisko nr 6. W przypadku samodzielnego pozyskania przez osobę niepełnosprawną pracodawcy zainteresowanego organizacją stażu należy pobrać wniosek w punkcie informacyjnym na III piętrze lub ze strony internetowej www.pupmyszkow.pl 

 

Bliższych informacji dot. staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie udzieli:

Marcelina Rolka Nr  tel. : 034 313 50 20  lub 313 43 79 wew. 119 III piętro, pokój nr 325

 

 

Podstawa prawna: Art. 53 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) Art. 11 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. ust 127 poz. 721 z późn.zm.)

 

Dodatkowe informacje znajduje się tutaj.

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2014-04-07 13:17:43)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2016-05-09 09:03:23)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Opinia po odbyciu stażu 2013-01-03 147.91kB plik stracił ważność
Dokument PDF Sprawozdanie z przebiegu stażu 2014-01-29 31.16kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu 2016-05-09 345.34kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/sta%C5%BCe/230