Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Rozporządzenia
Statystyki graficzne

Rozporządzenia

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia 2014-11-12 53.98kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 2014-11-12 667.7kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy 2014-11-12 321.13kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych 2014-11-12 191.2kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia 2014-11-12 366.08kB POBIERZ
Dokument PDF Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych 2014-11-12 914.34kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy 2014-11-12 741.05kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 2014-11-12 503.08kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego 2014-11-12 742.54kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 2014-11-12 938.83kB POBIERZ
Dokument PDF Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej s 2014-11-12 1.71MB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES 2014-11-12 941.3kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działa 2014-11-12 834.94kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 2014-11-12 890.48kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 2014-11-12 806.29kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 2014-11-12 197.97kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 2014-11-12 520.68kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie programów specjalnych 2014-11-12 507.92kB POBIERZ
Dokument PDF Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu 2014-11-12 499.14kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2014-11-12 512.37kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych 2014-11-12 310.1kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku 2014-11-12 532.02kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca 2014-11-12 666.11kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 2014-11-12 313.74kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 2014-11-12 199.48kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy 2014-11-12 507.27kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych 2014-11-12 747.25kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie 2014-11-12 538.21kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/rozporzadzenia/178