Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pośrednictwo pracy krajowe
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy dla Pracodawców wykonywane jest nieodpłatnie.

 

 

Pośrednictwo pracy  jest realizowane zgodnie z zasadami dostępności, równości i jawności usług. Pracodawcy poszukujący pracowników, współpracując z Urzędem Pracy, mogą zaspokoić obecne oraz przyszłe potrzeby kadrowe, wykorzystując bogatą bazę danych o kandydatach do pracy. Doradca klienta dobierze dla Państwa kandydatów do pracy, zgodnie z przedstawionym opisem stanowiska pracy i zgłoszonym wolnym miejscem zatrudnienia.

 

ZAPRASZAMY DO  SKORZYSTANIA Z USŁUG POŚREDNICTWA PRACY PONIEWAŻ:

 

 • doświadczona i profesjonalna kadra doradców klienta pomoże Państwu  znaleźć odpowiednich pracowników oraz w razie potrzeby określić profil zawodowy kandydata do pracy,
 • dysponujemy bogatą bazą danych osób bezrobotnych i  poszukujących pracy, zawierającą dane o ich wykształceniu, predyspozycjach i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 • udzielamy pomocy w doborze odpowiednich  kandydatów do pracy,
 • zorganizujemy dla Państwa giełdę pracy ( bezpośrednie spotkanie z osobami bezrobotnymi lub  poszukującymi pracy),
 • powiadomimy o możliwości skorzystania z targów pracy, zamieścimy Państwa ogłoszenie na naszej stronie internetowej oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy dostępnej na naszej stronie www.psz.praca.gov.pl

 

 

PROFESJONALNE POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE

 

 

 

Pracodawca zgłaszając krajową  ofertę pracy  do   powiatowego urzędu pracy  

        może:

 

 • nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiającej jego identyfikację przez osoby nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy – oferta jest wtedy udostępniona wyłącznie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy, które spełniają wymagania określone w ofercie i które powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy,

 

 • wyrazić zgodę na udostępnienie danych umożliwiających jego identyfikację, wówczas informacja ta zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na  stronie internetowej urzędu; osoby zainteresowane daną ofertą, same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, bez udziału urzędu pracy.

 

Składana w urzędzie pracy OFERTA PRACY, w celu jej sprawnej i skutecznej realizacji powinna zawierać:

 

 • DANE PRACODAWCY- dokładną nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer NIP.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZONEGO WOLNEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA- nazwę zawodu i  stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy o pracę, informacje o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość wynagrodzenia (kwota brutto), system wynagradzania, datę rozpoczęcia zatrudnienia, informacje o wymaganiach dotyczących kwalifikacji i umiejętności (wykształcenie, staż pracy, posiadane uprawnienia ,ukończone kursy i itp.)

 

 

 

 

 • Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 art 36 ust.5a).
 • Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy, realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od danego pracodawcy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 art 36 ust.5 c).

 

Powiatowy Urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 • zawarł¸ w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientacje seksualną;

 • w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został¸ ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

   


  Centrum Aktywizacji Zawodowej (034) 313 50 20 w.116 .

 

tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-07-11 12:26:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/106