Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe to grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, gdzie doradca zawodowy pomaga grupom bezrobotnych i poszukujących pracy w dokonaniu samooceny oraz w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji zawiązanych z planowaniem swojej kariery zawodowej.

 

Człowiek jako istota społeczna, potrzebuje poczucia przynależności do określonych grup i tylko w dobrze funkcjonujących społecznościach ma możliwość pełnego rozwoju swoich możliwości i zdolności. Fakt ten odgrywa ważną rolę szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia ze skomplikowanymi procesami uczenia się i uzyskiwania większej efektywności działania. Bez pomocy grupy pojedyńczy człowiek nie jest w stanie ani zaspokoić wielu potrzeb ani rozwiązać decydujących problemów. Naturalne jest zatem, że ta forma wspołżycia ludzi stanowi skuteczną metodę pomocy jednostkom w różnorodnych problemach. Grupa daje poczucie bezpieczeństwa, więzi, wspólnego losu, normalności. Poprzez grupę uzyskujemy wiedzę na temat swojego funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Podstawową zasadą metody grupowej jest fakt, że wymiana sugestii i doświadczeń, porównywanie i ścieranie się idei i postaw, stymulacja do eksperymentowania i zmiany, wynikające z wzajemnego wsparcia i poczucia identyfikacji członków grupy, stwarza warunki i środki dla osiągania celów.

 

 

 

Poradnictwo grupowe organizowane jest w formie kilkudniowych zajęć sesyjnych, w grupach liczących nie więcej niż 16 osób. Tematyka zajęć organizowanych dla bezrobotnych jest różnorodna, dostosowana do potrzeb naszych klientów.

 

 

 

 

 

Tematyka i zakres zajęć warsztatowych obejmuje  między innymi następujące zagadnienia :

 • rynek pracy w ujęciu lokalnym i globalnym,
 • samoocena,
 • techniki i metody aktywnego poszukiwania pracy,
 • autoprezentacja - prezentacja własnej osoby w rozmowach o pracę,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • asertywność,
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych ( list motywacyjny - podanie o pracę, życiorys -CV ).

W trakcie zajęć warsztatowych w ramach poradnictwa grupowego: pokażemy Ci jak rozpoznać swoje mocne strony, zainteresowania, umiejętności i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy. Pomożemy w dokonaniu samooceny. Przygotujemy do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Udostępnimy informacje o zawodach i stanowiskach pracy, nauczymy samodzielności na rynku pracy.

 

 

W jakim celu klienci zgłaszają się do doradcy zawodowego na zajęcia aktywizacji zawodowej?

 

w celu określenia własnych zainteresowań i uzdolnień zawodowych,predyspozycji do pracy ( m. in. przy pomocy testów ),

w celu zdobycia informacji dotyczących rynku pracy,

w celu poznania zawodów poszukiwanych na rynku pracy oraz zawodów przeszłości,

w celu zdobycia informacji na temat przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

w celu zdobycia wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

w celu nabycia praktycznych umiejętności pisania dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy,

w celu przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,

w celu poznania metod skutecznej autoprezentacji.

 

Poradnictwo grupowe obejmuje także szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, przeznaczone przede wszystkim dla osób które:

 • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 • utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwalym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
 • chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Szkolenie realizowane jest w opraciu o program szkolenia rekomendowany przez ministra, trwa przez okres trzech, kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

 • 40 godzin zegarowych z zajęć prowadzonych w formie zajęć, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,
 • 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy szolenia poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Pamiętaj, że sukces rodzi się z połączenia doświadczenia, aktywności, pomysłowości i wytrwałości!

Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia!

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-29 17:26:17)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-08-20 13:06:12)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2013 roku 2013-01-03 203.58kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na II kwartał 2013 roku 2013-04-12 208.86kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2013 roku 2013-06-20 208.82kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na IV kwartał 2013 roku 2013-09-06 205.63kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2014 roku 2014-05-08 188.13kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na II kwartał 2014 roku 2014-05-13 166.63kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2014 roku 2014-11-03 187.89kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2015 roku 2015-04-20 167.65kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na II kwartał 2015 roku 2015-04-20 206.96kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2015 roku 2015-06-12 212.85kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na IV kwartał 2015 roku 2015-09-18 214.44kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2016 roku 2015-12-10 216.26kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na II kwartał 2016 roku 2016-12-01 185.86kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2016 roku 2016-06-06 289.63kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na IV kwartał 2016 roku 2016-09-12 185.57kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2017 roku 2016-12-01 213.11kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na II kwartał 2017 roku 2017-03-15 223.6kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2017 roku 2017-07-05 208.88kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na IV kwartał 2017 roku 2017-10-04 209.8kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2018 roku 2017-12-27 198.52kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na II kwartał 2018 roku 2018-03-16 272.45kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2018 roku 2018-06-07 407.81kB POBIERZ
Dokument PDF Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na IV kwartał 2018 roku 2018-08-20 423.47kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/poradnictwo-grupowe/160