Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
Statystyki graficzne

Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

Możliwość wykonywania krótkoterminowej pracy w Polsce bez zezwolenia reguluje rozporządzenie MPiPS z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenie na pracę (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 919).

 

Obywatele Białorusi, Mołdowy, Rosji, Ukrainy i Gruzji mogą wykonywać pracę bez zezwolenia w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Krok po kroku postępowania podmiotu (pracodawcy lub osoby fizycznej), zamierzającego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

  • druk oświadczenia wypełnia czytelnie (najlepiej drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek), a następnie składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu składającego oświadczenie, celem zarejestrowania przez urząd,
  • zapoznaje się i podpisuje pouczenie prawne,
  • oświadczenie jest rejestrowane od ręki i bezpłatnie,
  • zarejestrowane oświadczenie pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy,
  • podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu,
  • przy zatrudnianiu cudzoziemca dopuszczalne są wszystkie stosowane do danej sytuacji formy, zarówno umowa o pracę jak i umowy cywilnoprawne,
  • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców są takie same jak w przypadku zatrudnienia obywateli polskich (należy zgłosić do ZUS i Urzędu Skarbowego)
  • pracownicy (cudzoziemcy) mogą zmieniać pracodawcę pod warunkiem uzyskania od nowego pracodawcy zarejestrowanego w urzędzie pracy oświadczenia.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:57:18)
Zredagowana przez: Damian Gajda (2013-02-27 08:55:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/informacje-dla-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog-poszukujacych-pracy-w-polsce/91