Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa może być zarejestrowana tylko w jednym, właściwym ze względu na stałe lub tymczasowe zameldowanie, powiatowym urzędzie pracy. Rejestracji w powiatowym urzędzie pracy należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG, tj. w terminie wskazanym w formularzu U2 lub E303.

 

Osoba ta przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane oraz dokumenty wymagane od osób rejestrujących się jako poszukujące pracy oraz dodatkowo przedkłada formularz U2 lub E303, tj. zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, które wystawia instytucja właściwa danego państwa.

 

Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy, w wyjątkowych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności lub przeszkód uniemożliwiających rejestrację we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie wyznaczonym przez instytucję właściwą, może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy zgłosić się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy i przekazać pracownikowi wojewódzkiego urzędu pracy dane wymagane do rejestracji jako osoba poszukująca pracy.

 

Po uzyskaniu od osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa w/w danych, wojewódzki urząd pracy niezwłocznie przekazuje te dane do właściwego powiatowego urzędu pracy, który wyznacza możliwie najkrótszy termin stawiennictwa, celem dokonania rejestracji. 

 

W przypadku, gdy osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w w/w terminie, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w wojewódzkim urzędzie pracy i przekazania przez nią wymaganych danych. Natomiast zgłoszenie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy po upływie tego terminu, powoduje dokonanie rejestracji z dniem zgłoszenia się tej osoby w powiatowym urzędzie pracy. 

 

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 26.11.2012r. poz. 1299).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:39:51)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2014-10-24 14:02:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-poszukujacych-pracy-z-prawem-do-transferu/58