Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

W przypadku, gdy bezrobotny był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.

W związku z powyższym, osoba rejestrująca się przedkłada następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy;
  • świadectwa pracy (wraz z kserokopiami);
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (oryginał i kserokopia);
  • zaświadczenie potwierdzające wykonywanie innej pracy zarobkowej (jak w przypadku pierwszej rejestracji);
  • inne zaświadczenia i dokumenty (wymienione przy pierwszej rejestracji);
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
  • osoba niepełnosprawna powinna przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:32:36)
Zredagowana przez: Damian Gajda (2013-02-27 08:33:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-ponownej-rejestracji-jako-bezrobotny/51