Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
Statystyki graficzne

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia

 

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły  50 rok życia

 

 


Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 50 i  60 roku życia.


Pracodawcy lub przedsiębiorcy zatrudniającemu skierowaną przez PUP osobę bezrobotną, przysługuje dofinansowanie wynagrodzenia  w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

 

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  • 24 miesiące -  w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat 


Po zakończonym dofinansowania pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego:

  1. wymagany okres zatrudnienia  dla bezrobotnego , który ukończył 50 lat wynosi 6 miesięcy;
  2. wymagany okres zatrudnienia dla bezrobotnego , który ukończył 60 lat wynosi 12 miesięcy;

 

Zwrot dofinansowania następuje, w przypadku gdy:

 

 

  1. pracodawca lub przedsiębiorca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia. Zwrotowi podlegają wszystkie  otrzymane środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  2. pracodawca lub przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 i 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia  za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia  jest udzielane zgodnie z warunkami 
dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie  PUP (pok. 220, pon - pt 8-15) lub pocztą.

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2014-06-03 09:37:24)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-01-18 09:19:50)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - Mój cel to zatrudnienie - RPO 2017 2017-06-29 1.01MB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dofinansowanie-do-wynagrodzenia-osob-powy%C5%BCej-50-roku-%C5%BCycia/234