Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Statystyki graficzne

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:


1.w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę; dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek
 
2.z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku

1.skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy,
 
2.podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny
 
3.podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego

Dodatek aktywizacyjny przysługuje w kwocie 250 zł za każdy pełny miesiąc.

Wypłata świadczeń odbywa się na pisemny wniosek strony, przekazywany jest na konto bankowe.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od daty złożenia wniosku
Do wniosłu załącza się:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno - prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej, itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego  datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,
  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia,
  • oświadczenie wnioskodawcy o kontynuowaniu zatrudnienia

UWAGA
Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie:

  • do każdego 10 dnia miesiąca
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Dorota Jurek (2018-04-20 08:21:30)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Dodatek Aktywizacyjny - Zaświadczenie 2012-10-30 70.78kB POBIERZ
Dokument PDF Dodatek Aktywizacyjny - Oświadczenie 2012-10-30 69.46kB POBIERZ
Dokument PDF Dodatek aktywizacyjny - Wniosek 2018-04-20 109.01kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80