Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Cookies

Polityka dotycząca Ciasteczek


Przez korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

Co to są ciasteczka?

 

Ciasteczka (ang. cookies) - to małe pliki, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy korzystasz z różnych stron internetowych.  

 

Do czego używamy ciasteczek?

  • aby użytkownik mógł się zalogować na stronie
  • aby pamiętać preferencje użytkownika (przykładowo, po zamknięciu komunikatu o cookies, zapisujemy informację o tym, że użytkownik informacje przeczytał i dzięki temu, komunikat już więcej się nie pojawia)
  • w celach statystycznych, aby poprawić działanie strony
  • dodatkowo inne serwisy z których funkcji korzystamy mogą zapisywać ciasteczka wedle swojej polityki.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Obowiązek informacyjny:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:


Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych będzie Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków, nr telefonu 34 313 50 20, adres email: poczta@pupmyszkow.pl


1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: biuro@elitpartner.pl


2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.


3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.


6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.


8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie. Przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.


9. Pana/Pani dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych zgodnie z prawem i na podstawie Art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1065, z późn. zm.).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-06-12 12:05:03)
Zredagowana przez: Sławomir Dziwosz (2018-05-25 09:33:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/cookies/225