Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon zatrudnieniowy
Statystyki graficzne

Bon zatrudnieniowy

 

Bon  zatrudnieniowy

 

 

Bon zatrudnieniowy zgodnie z  art.66m ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznany jest osobie bezrobotnej do 30 roku życia i stanowi gwarancję skierowania do pracy u pracodawcy  wskazanego przez bezrobotnego na okres 18 miesięcy.

 • Przyznanie bonu zatrudnieniowego  następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania
 • O bon na zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.
 • Osoba bezrobotna , która otrzymała bon zatrudnieniowy może podjąć u pracodawcy zatrudnienie  na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.
 • Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia  bezrobotnego na okres 18 miesięcy
 • Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą,.
 • W przypadku odmowy przez bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia, propozycji zatrudnienia, Starosta pozbawia go statusu bezrobotnego od dnia jego odmowy  na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy. 

 

W ramach bonu zatrudnieniowego starosta  refunduje pracodawcy:

 

 

 1. Część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku  dla osób bezrobotnych.
 2. Pracodawca jest zobowiązany  do dalszego zatrudnieniaskierowanego bezrobotnego przez okres 6  miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W/w refundacja stanowi pomoc udzielaną  zgodnie  z warunkami dopuszczalności  pomocy de minimis.

 

Bon  przyznawany  jest na pisemny wniosek osoby bezrobotnej .

 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane przyznaniem bonu na zatrudnienie
mogą zgłaszać się  do swoich doradców klienta

 

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2015-02-04 18:38:03)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2015-05-08 10:27:03)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o refundację bonu zatrudnieniowego 2014-09-16 179.54kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/bon-zatrudnieniowy/249