Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Teraz my"
Statystyki graficzne

"Teraz my"

Serdecznie ZAPRASZAMY osoby bezrobotne  objęte III profilem pomocy do udziału

w Programie Specjalnym  pn.: „TERAZ MY”

    

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

rozpoczął realizację Programu Specjalnego finansowanego  ze środków Funduszu Pracy w 2016r.

 

 

I. Informacje ogólne:

 

Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myszkowie, które są objęte III profilem pomocy, w stosunku do których wcześniej zastosowane usługi i instrumenty,  nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 

Aktywizacją zawodową w trakcie realizacji programu objętych zostanie 55 osób.

 

Przez cały czas trwania projektu wszyscy uczestnicy będą korzystali z usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • doposażenia / wyposażenia stanowisk pracy.

Okres realizacji projektu:  01.05.2016r. – 31.12.2016r.

 

Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych  miejsc.

 

 

 

II. Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 

 - staże: 20 osób - okres trwania stażu 6 m-cy; po zakończonym stażu, wymagany okres zatrudnienia min. 3 miesiące, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.) osobie uprawnionej do odbycia stażu będzie przysługiwało stypendium, wypłacane  na zasadach określonych w w/w ustawie.

 

 - prace interwencyjne: 6 osób - okres trwania umowy 9 m-cy w tym 6 m-cy refundacji.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie w ramach programu przewidział wypłatę premii dla pracodawców, którzy zatrudnią uczestników programu specjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu lub refundacji prac interwencyjnych na okres dłuższy niż 3 m-ce. W przypadku zatrudnienia na okres 4 m-cy pracodawca otrzyma jednorazową premię      w wysokości 500 zł, 5 m-cy 1000 zł premii, 6 m-cy zatrudnienia 1500 zł premii.

 

  - roboty publiczne: 19 osób - okres trwania 6 m-cy; po okresie refundacji robót publicznych wymagane zatrudnienie na pełny etat.


 - doposażenia / wyposażenia stanowisk pracy: 10  osób - maksymalna kwota dofinansowania na jedno stanowisko pracy  23 000,00 zł.

 

 

 Szczegółowe informacje udzielają pracownicy CAZ Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie

 

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2016-04-28 08:56:30)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2016-04-29 14:11:22)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/-teraz-my-/256