Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Archiwalne » "Nowa perspektywa"
Statystyki graficzne

"Nowa perspektywa"

 

PROJEKT PN. „ NOWA PERSPEKTYWA”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pn.: „Nowa Perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI : „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1 „ Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie’’, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy’’.

Wartość projektu – 1 903 641,82 zł

Realizacja projektu jest od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.10.2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności  osób bezrobotnych do 30 roku życia na rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

  • Objęcie 158 osób bezrobotnych (w tym 86 kobiet) pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym;
  • Pomoc w nabywaniu umiejętności i zwiększaniu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy (poprzez warsztaty aktywizacyjne);
  • Zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu (98 osób);
  • Wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (60 osób)
  • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (10 osób)

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby bezrobotne, kobiety jak i mężczyźni do 30 roku życia zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie w tym:

  • 78 osób długotrwale bezrobotnych  (w tym 32 kobiet);
  • 82 osoby z terenów wiejskich  (w tym 38 kobiet).

 

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie „Nowa Perspektywa" można uzyskać  u pośredników pracy w siedzibie tutejszego Urzędu (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się  u swojego pośrednika pracy w celu wypełnienia ankiety początkowej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Informacja o warsztatach

W związku z realizacją projektu „ Nowa perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich’’, Działanie 6.1 „ Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie’’, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy’’, odbywają się Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

Warsztaty te realizowane są obecnie lutym i marcu 2015r. Odbywają się w formie 3 dniowych spotkań dla uczestników Projektu w 10 grupach po ok. 15 osób. Zajęcia będą prowadzić doradcy zawodowi w PUP w Myszkowie. W trakcie zajęć Uczestnikom zostaną przekazane informacje dotyczące stosowania w życiu społeczno – zawodowym zasady równości szans i płci, sytuacji zatrudnionej na rynku pracy. Omówione będą zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zagadnienia dotyczące autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, metody i techniki poszukiwania pracy. Uczestnicy Projektu w trakcie zajęć aktywizacyjnych otrzymają poczęstunek. Zakładamy refundację kosztów dojazdy na w/w warsztaty.

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2015-01-20 12:02:24)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2015-03-16 08:23:50)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek na realizację subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - Nowa Perspektywa 2015-01-20 370.09kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej - Nowa Perspektywa 2015-01-20 332.61kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Nowa Perspektywa 2015-01-20 661.63kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/-nowa-perspektywa-/238