Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)"
Statystyki graficzne

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)"

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „Aktywizacja osób  bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”.

 

Wartość projektu to 3 689 646,25 zł jego realizacja przewidziana jest na okres

od dnia 01.01.2017r.  do dnia 31.12.2018r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 402 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Myszkowie.


Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w jego ramach  tj.:

–   pośrednictwo pracy,

–   pośrednictwo zawodowe,

–   staże,

–   prace interwencyjne,

–   wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 402 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myszkowie w tym 188 kobiet powyżej 29 roku życia. W/w osoby muszą posiadać I lub II profil pomocy oraz muszą należeć co  najmniej do jednej z poniższych grup tj.:

–   osoby powyżej 50 roku życia,

–   kobiety,

–   osoby niepełnosprawne,

–   osoby długotrwale bezrobotne,*

–   osoby o niskich kwalifikacjach.

 

*osoby długotrwale bezrobotne – OSOBY BEZROBOTNE NIEPRZERWANIE  przez okres PONAD 12 miesięcy.

 

Szczegółowych informacji dot. Uczestnictwa w projekcie można uzyskać u doradców klienta w siedzibie tut. Urzędu (piętro III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.

 

 

Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2017-01-17 14:22:59)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2018-05-29 08:17:37)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej w wieku 30+ RPO 2018 2018-01-16 1.59MB POBIERZ
Dokument PDF PLAKAT RPO 2017-04-12 762.29kB POBIERZ
Dokument PDF Plakat informacyjny RPO 2017-05-11 339.31kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu RPO 2018 2018-02-26 622.11kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek w sprawie dokonania refundacji_kosztów wyposażenia lub doposażenia_stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RPO 2018 2018-02-26 1.48MB plik stracił ważność
Dokument PDF Regulamin refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2018-02-05 606.03kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/-aktywizacja-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-myszkowie-(iii)-/257