Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Archiwalne » "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)"
Statystyki graficzne

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)"

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu SpołecznegoAktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)"Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”.

 

Wartość projektu to 1 678 066,90 zł jego realizacja przewidziana jestna okres od dnia 01.02.2016r.

do dnia 31.12.2016r.

 

 Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 198 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Myszkowie. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w jego ramach tj.:

  • pośrednictwo pracy,

  • pośrednictwo zawodowe,

  • staże,

  • prace interwencyjne,

  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.

Grupę docelową projektu będzie stanowić 198 osob bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myszkowie w tym 116 kobiet powyżej 29 roku życia. W/w osoby muszą posiadać I lub II profil pomocy oraz muszą należeć co najmniej do jednej z poniższych grup tj.:

  • osoby powyżej 50 roku życia,

  • kobiety,

  • osoby niepełnosprawne,

  • osoby długotrwale bezrobotne,*

  • osoby o niskich kwalifikacjach.

*osoby długotrwale bezrobotne OSOBY BEZROBOTNE NIEPRZERWANIE przez okres PONAD 12 miesięcy.Szczegółowych informacji dot. Uczestnictwa w projekcie można uzyskać u doradców klienta w siedzibie tut. Urzędu (piętro III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.Strona dodana przez: Grzegorz Surma (2016-03-14 12:17:48)
Zredagowana przez: Grzegorz Surma (2016-04-07 15:18:57)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmyszkow.pl/strona/-aktywizacja-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-myszkowie-(ii)-/255