Dyrekcja

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Instrumentów Rynku Pracy

Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji

Dział Finansowo - Księgowy

Referat ds. Programów Rynku Pracy