Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 93692
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7337
Przyznanie statusu bezrobotnego 5239
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4106
Utrata statusu bezrobotnego 6930
Utrata statusu poszukującego pracy 3690
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9838
Rejestracja bezrobotnych 23116
Rejestracja przez Internet 16290
Pre - rejestracja 14493
Pełna rejestracja przez internet 11943
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7071
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 14272
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10031
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3346
Rejestracja poszukujących pracy 7262
Rejestracja przez Internet 6576
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3460
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 6041
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3445
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7682
Prawa bezrobotnych 5029
Prawa poszukujących pracy 3961
Obowiązki bezrobotnych 5180
Obowiązki poszukujących pracy 3813
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 18786
Pośrednictwo pracy krajowe 3333
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5700
Targi Pracy 4842
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 4165
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3542
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3800
Poradnictwo indywidualne 5224
Poradnictwo grupowe 5889
Informacja zawodowa 5922
Bon stażowy 4537
Bon szkoleniowy 3430
Bon zasiedleniowy 7592
Bon zatrudnieniowy 3046
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11392
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5999
Staże 15255
Prace interwencyjne 6483
Roboty publiczne 3988
Prace społecznie użyteczne 5274
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11624
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3371
Pośrednictwo pracy 6081
Poradnictwo zawodowe 3184
Szkolenia 10358
Staże 10232
Prace interwencyjne 5348
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7982
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7442
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23583
Wysokość świadczeń pieniężnych 10883
Zasiłek dla bezrobotnych 11010
Okres pobierania zasiłku 8703
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6466
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4860
Ubezpieczenie zdrowotne 3749
Dodatek aktywizacyjny 9948
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17868
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6077
Zwrot kosztów przejazdu 4419
Zwrot kosztów zakwaterowania 3447
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5261
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3934
Pożyczka szkoleniowa 6022
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2843
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4420
Inne finansowe formy wsparcia 5531
Dokumenty do pobrania 31753
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3102
Agencje zatrudnienia 4937
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7338
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 49222
Zgłoszenie oferty pracy 7147
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5739
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4428
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4035
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6159
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3232
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3150
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 19535
Zasady realizacji programów rynku pracy 2865
Pośrednictwo pracy krajowe 3635
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2624
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3085
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7645
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3153
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6231
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15896
Bon stażowy 6236
Bon szkoleniowy 2420
Bon zasiedleniowy 3851
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3601
Staże 32811
Prace interwencyjne 11461
Roboty publiczne 4639
Prace społecznie użyteczne 4795
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 17771
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3160
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3170
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4757
Zwolnienia grupowe 2769
Wysokość świadczeń pieniężnych 5484
Bon zatrudnieniowy 2808
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 4485
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5112
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2848
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5059
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4587
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10529
Prace interwencyjne 3372
Staże 3665
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 6668
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5374
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3067
Dokumenty do pobrania 28350
Inne informacje 3491
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3958
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3724
Kontakt do urzędu pracy 89387
Godziny urzędowania 26389
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 10440
Zasięg działania 7667
ePUAP 266
Ochrona danych osobowych 347
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 11011
Komórki organizacyjne 16390
Schemat organizacyjny 8832
Programy 8027
Realizowane 5578
"Teraz my" 3673
Archiwalne 4057
"Potencjał Młodości" 4958
Projekty EFS 16656
Realizowane 5433
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 2216
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1925
"Mój cel to zatrudnienie" 2528
Archiwalne 4044
„Moja przyszłość to własna firma” 15507
„Droga do aktywności zawodowej” 12136
„Wskażmy młodym drogę” 6971
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 8044
„Zyskać w wieku 50+” 9462
„Biznesmen - Bizneswomen” 10480
„Czas na zmiany IV" 9111
"Kierunek przedsiębiorczość" 7777
"Dojrzały i aktywny" 5245
"Nowa perspektywa" 4977
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5572
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4668
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 3245
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 3245
Analizy i statystyki 5792
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8977
Przydatne linki 5252
Podstawy prawne 4337
Ustawy 4133
Rozporządzenia 3642
Pytanie do urzędu 5515
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4379
Archiwum 3843
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3530
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2986
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4582
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 5036
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3365
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4992
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3043
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3456
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5200
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4999
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3164
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3688
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6711
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3501
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 5106
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 5095
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4438
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4146
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5147
Dokumenty do pobrania 17546
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2198
Praca w Urzędzie Pracy 2730
Nabory archiwalne 2652