Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 81232
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5816
Przyznanie statusu bezrobotnego 3972
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3130
Utrata statusu bezrobotnego 5604
Utrata statusu poszukującego pracy 2578
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8646
Rejestracja bezrobotnych 19108
Rejestracja przez Internet 13904
Pre - rejestracja 12559
Pełna rejestracja przez internet 9897
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5827
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11654
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8296
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2423
Rejestracja poszukujących pracy 5744
Rejestracja przez Internet 5386
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2496
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4994
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2480
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6165
Prawa bezrobotnych 3946
Prawa poszukujących pracy 2917
Obowiązki bezrobotnych 3914
Obowiązki poszukujących pracy 2730
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16017
Pośrednictwo pracy krajowe 2429
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4661
Targi Pracy 3499
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3105
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2508
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2836
Poradnictwo indywidualne 4161
Poradnictwo grupowe 4512
Informacja zawodowa 4764
Bon stażowy 3116
Bon szkoleniowy 2233
Bon zasiedleniowy 5597
Bon zatrudnieniowy 1966
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9210
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4547
Staże 13085
Prace interwencyjne 5391
Roboty publiczne 3041
Prace społecznie użyteczne 4214
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9657
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2434
Pośrednictwo pracy 5136
Poradnictwo zawodowe 2276
Szkolenia 8715
Staże 8594
Prace interwencyjne 4377
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6330
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5906
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19868
Wysokość świadczeń pieniężnych 9062
Zasiłek dla bezrobotnych 8977
Okres pobierania zasiłku 7397
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5357
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 3870
Ubezpieczenie zdrowotne 2729
Dodatek aktywizacyjny 7948
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13630
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4984
Zwrot kosztów przejazdu 3402
Zwrot kosztów zakwaterowania 2469
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4300
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3068
Pożyczka szkoleniowa 4969
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2078
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3356
Inne finansowe formy wsparcia 4272
Dokumenty do pobrania 25697
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2312
Agencje zatrudnienia 3840
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5760
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39986
Zgłoszenie oferty pracy 5528
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4543
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3149
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2938
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4672
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2370
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2320
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15652
Zasady realizacji programów rynku pracy 1925
Pośrednictwo pracy krajowe 2776
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1910
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2218
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6184
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2222
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5154
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13733
Bon stażowy 4663
Bon szkoleniowy 1485
Bon zasiedleniowy 2859
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2569
Staże 27812
Prace interwencyjne 9331
Roboty publiczne 3571
Prace społecznie użyteczne 3571
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14545
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2349
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2437
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3398
Zwolnienia grupowe 1993
Wysokość świadczeń pieniężnych 4624
Bon zatrudnieniowy 1719
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 2640
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4196
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2135
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3549
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3675
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8387
Prace interwencyjne 2527
Staże 2715
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4367
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3581
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2170
Dokumenty do pobrania 21114
Inne informacje 2570
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3004
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2723
Kontakt do urzędu pracy 75479
Godziny urzędowania 20940
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8389
Zasięg działania 6276
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 8836
Komórki organizacyjne 13644
Schemat organizacyjny 7020
Programy 6401
Realizowane 4285
"Teraz my" 1876
Archiwalne 2906
"Potencjał Młodości" 3840
Projekty EFS 14519
Realizowane 4185
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 879
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 619
"Mój cel to zatrudnienie" 288
Archiwalne 2757
„Moja przyszłość to własna firma” 13260
„Droga do aktywności zawodowej” 10851
„Wskażmy młodym drogę” 5705
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 6994
„Zyskać w wieku 50+” 7739
„Biznesmen - Bizneswomen” 8849
„Czas na zmiany IV" 7960
"Kierunek przedsiębiorczość" 6264
"Dojrzały i aktywny" 3749
"Nowa perspektywa" 3749
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4395
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3633
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2237
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2159
Analizy i statystyki 4274
Powiatowa Rada Zatrudnienia 6970
Przydatne linki 4120
Podstawy prawne 3194
Ustawy 2905
Rozporządzenia 2556
Pytanie do urzędu 4205
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3382
Archiwum 2732
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2509
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 1994
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3516
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4019
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2330
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3836
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2202
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2564
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4027
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 3998
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2294
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2705
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5652
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2541
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4052
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4076
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3365
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3149
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4044
Dokumenty do pobrania 14165
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1531
Praca w Urzędzie Pracy 1834
Nabory archiwalne 1767