Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 91467
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7062
Przyznanie statusu bezrobotnego 4965
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3903
Utrata statusu bezrobotnego 6637
Utrata statusu poszukującego pracy 3447
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9599
Rejestracja bezrobotnych 22462
Rejestracja przez Internet 15827
Pre - rejestracja 14174
Pełna rejestracja przez internet 11547
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6839
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13726
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9692
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3147
Rejestracja poszukujących pracy 6958
Rejestracja przez Internet 6324
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3272
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5842
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3262
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7362
Prawa bezrobotnych 4803
Prawa poszukujących pracy 3735
Obowiązki bezrobotnych 4891
Obowiązki poszukujących pracy 3597
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 18275
Pośrednictwo pracy krajowe 3163
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5506
Targi Pracy 4582
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3954
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3344
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3638
Poradnictwo indywidualne 5009
Poradnictwo grupowe 5565
Informacja zawodowa 5678
Bon stażowy 4221
Bon szkoleniowy 3192
Bon zasiedleniowy 7134
Bon zatrudnieniowy 2824
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10950
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5710
Staże 14725
Prace interwencyjne 6260
Roboty publiczne 3817
Prace społecznie użyteczne 5013
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11213
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3167
Pośrednictwo pracy 5891
Poradnictwo zawodowe 2962
Szkolenia 10024
Staże 9870
Prace interwencyjne 5174
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7646
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7114
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22906
Wysokość świadczeń pieniężnych 10531
Zasiłek dla bezrobotnych 10649
Okres pobierania zasiłku 8437
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6199
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4644
Ubezpieczenie zdrowotne 3479
Dodatek aktywizacyjny 9482
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16861
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5889
Zwrot kosztów przejazdu 4158
Zwrot kosztów zakwaterowania 3187
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5070
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3771
Pożyczka szkoleniowa 5813
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2697
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4202
Inne finansowe formy wsparcia 5247
Dokumenty do pobrania 30540
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2905
Agencje zatrudnienia 4690
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6998
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 47629
Zgłoszenie oferty pracy 6828
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5481
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4145
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3816
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5767
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3050
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3014
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18953
Zasady realizacji programów rynku pracy 2675
Pośrednictwo pracy krajowe 3470
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2499
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2880
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7322
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2986
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6054
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15560
Bon stażowy 5951
Bon szkoleniowy 2264
Bon zasiedleniowy 3615
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3386
Staże 31704
Prace interwencyjne 11037
Roboty publiczne 4433
Prace społecznie użyteczne 4595
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 17090
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3000
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3017
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4469
Zwolnienia grupowe 2620
Wysokość świadczeń pieniężnych 5320
Bon zatrudnieniowy 2617
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 4188
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4938
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2692
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4900
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4404
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10061
Prace interwencyjne 3214
Staże 3440
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5996
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4876
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2906
Dokumenty do pobrania 26890
Inne informacje 3311
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3751
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3524
Kontakt do urzędu pracy 86803
Godziny urzędowania 25234
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 10026
Zasięg działania 7434
ePUAP 24
Ochrona danych osobowych 119
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 10582
Komórki organizacyjne 15779
Schemat organizacyjny 8437
Programy 7727
Realizowane 5346
"Teraz my" 3241
Archiwalne 3829
"Potencjał Młodości" 4752
Projekty EFS 16276
Realizowane 5228
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 2010
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1653
"Mój cel to zatrudnienie" 2198
Archiwalne 3663
„Moja przyszłość to własna firma” 15063
„Droga do aktywności zawodowej” 11845
„Wskażmy młodym drogę” 6607
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7863
„Zyskać w wieku 50+” 9095
„Biznesmen - Bizneswomen” 10045
„Czas na zmiany IV" 8906
"Kierunek przedsiębiorczość" 7442
"Dojrzały i aktywny" 4899
"Nowa perspektywa" 4724
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5301
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4491
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 3030
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 3023
Analizy i statystyki 5458
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8468
Przydatne linki 5043
Podstawy prawne 4074
Ustawy 3871
Rozporządzenia 3428
Pytanie do urzędu 5278
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4173
Archiwum 3567
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3274
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2756
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4382
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4790
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3116
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4731
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2879
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3277
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4872
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4754
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2969
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3484
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6503
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3284
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4842
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4861
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4234
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3940
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4940
Dokumenty do pobrania 16900
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2060
Praca w Urzędzie Pracy 2560
Nabory archiwalne 2462