Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 89274
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6835
Przyznanie statusu bezrobotnego 4762
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3759
Utrata statusu bezrobotnego 6439
Utrata statusu poszukującego pracy 3272
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9420
Rejestracja bezrobotnych 21851
Rejestracja przez Internet 15445
Pre - rejestracja 13918
Pełna rejestracja przez internet 11235
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6662
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13266
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9399
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3003
Rejestracja poszukujących pracy 6719
Rejestracja przez Internet 6129
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3097
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5674
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3106
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7115
Prawa bezrobotnych 4660
Prawa poszukujących pracy 3580
Obowiązki bezrobotnych 4696
Obowiązki poszukujących pracy 3431
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 17818
Pośrednictwo pracy krajowe 3020
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5364
Targi Pracy 4382
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3809
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3177
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3503
Poradnictwo indywidualne 4847
Poradnictwo grupowe 5354
Informacja zawodowa 5494
Bon stażowy 4013
Bon szkoleniowy 3013
Bon zasiedleniowy 6820
Bon zatrudnieniowy 2667
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10641
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5485
Staże 14375
Prace interwencyjne 6091
Roboty publiczne 3690
Prace społecznie użyteczne 4863
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10958
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3028
Pośrednictwo pracy 5759
Poradnictwo zawodowe 2824
Szkolenia 9750
Staże 9601
Prace interwencyjne 5035
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7391
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6821
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22311
Wysokość świadczeń pieniężnych 10261
Zasiłek dla bezrobotnych 10146
Okres pobierania zasiłku 8239
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6030
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4500
Ubezpieczenie zdrowotne 3333
Dodatek aktywizacyjny 9153
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16299
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5739
Zwrot kosztów przejazdu 4002
Zwrot kosztów zakwaterowania 3053
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4920
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3630
Pożyczka szkoleniowa 5671
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2586
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4051
Inne finansowe formy wsparcia 5068
Dokumenty do pobrania 29430
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2802
Agencje zatrudnienia 4529
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6739
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 46008
Zgłoszenie oferty pracy 6592
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5308
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3949
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3659
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5543
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2917
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2895
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18351
Zasady realizacji programów rynku pracy 2539
Pośrednictwo pracy krajowe 3342
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2404
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2763
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7098
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2850
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5879
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15189
Bon stażowy 5726
Bon szkoleniowy 2118
Bon zasiedleniowy 3483
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3223
Staże 30903
Prace interwencyjne 10680
Roboty publiczne 4264
Prace społecznie użyteczne 4413
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 16593
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2884
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2922
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4234
Zwolnienia grupowe 2506
Wysokość świadczeń pieniężnych 5211
Bon zatrudnieniowy 2447
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 3946
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4815
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2598
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4776
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4257
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9729
Prace interwencyjne 3086
Staże 3305
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5637
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4586
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2766
Dokumenty do pobrania 25436
Inne informacje 3171
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3613
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3348
Kontakt do urzędu pracy 84434
Godziny urzędowania 24233
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 9689
Zasięg działania 7215
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 10244
Komórki organizacyjne 15368
Schemat organizacyjny 8101
Programy 7506
Realizowane 5128
"Teraz my" 2947
Archiwalne 3649
"Potencjał Młodości" 4576
Projekty EFS 15945
Realizowane 5044
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1775
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1419
"Mój cel to zatrudnienie" 1922
Archiwalne 3488
„Moja przyszłość to własna firma” 14721
„Droga do aktywności zawodowej” 11640
„Wskażmy młodym drogę” 6443
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7712
„Zyskać w wieku 50+” 8805
„Biznesmen - Bizneswomen” 9762
„Czas na zmiany IV" 8746
"Kierunek przedsiębiorczość" 7167
"Dojrzały i aktywny" 4634
"Nowa perspektywa" 4525
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5140
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4376
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2869
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2835
Analizy i statystyki 5212
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8121
Przydatne linki 4887
Podstawy prawne 3898
Ustawy 3678
Rozporządzenia 3264
Pytanie do urzędu 5057
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4036
Archiwum 3430
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3112
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2599
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4202
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4634
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2957
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4552
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2745
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3131
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4687
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4594
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2840
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3318
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6321
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3130
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4700
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4694
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4030
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3788
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4759
Dokumenty do pobrania 16296
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1973
Praca w Urzędzie Pracy 2415
Nabory archiwalne 2314