Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 85518
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6395
Przyznanie statusu bezrobotnego 4425
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3475
Utrata statusu bezrobotnego 6074
Utrata statusu poszukującego pracy 2955
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9105
Rejestracja bezrobotnych 20567
Rejestracja przez Internet 14935
Pre - rejestracja 13402
Pełna rejestracja przez internet 10723
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6350
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12669
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8954
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2745
Rejestracja poszukujących pracy 6293
Rejestracja przez Internet 5799
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2843
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5380
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2829
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6708
Prawa bezrobotnych 4341
Prawa poszukujących pracy 3272
Obowiązki bezrobotnych 4351
Obowiązki poszukujących pracy 3083
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16967
Pośrednictwo pracy krajowe 2751
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5070
Targi Pracy 4030
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3499
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2865
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3219
Poradnictwo indywidualne 4553
Poradnictwo grupowe 4989
Informacja zawodowa 5153
Bon stażowy 3609
Bon szkoleniowy 2651
Bon zasiedleniowy 6344
Bon zatrudnieniowy 2350
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10092
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5045
Staże 13844
Prace interwencyjne 5740
Roboty publiczne 3393
Prace społecznie użyteczne 4583
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10303
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2748
Pośrednictwo pracy 5500
Poradnictwo zawodowe 2573
Szkolenia 9320
Staże 9193
Prace interwencyjne 4752
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6932
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6358
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21138
Wysokość świadczeń pieniężnych 9722
Zasiłek dla bezrobotnych 9659
Okres pobierania zasiłku 7877
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5739
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4194
Ubezpieczenie zdrowotne 3038
Dodatek aktywizacyjny 8681
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14860
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5386
Zwrot kosztów przejazdu 3729
Zwrot kosztów zakwaterowania 2779
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4655
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3371
Pożyczka szkoleniowa 5359
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2362
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3736
Inne finansowe formy wsparcia 4699
Dokumenty do pobrania 27252
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2594
Agencje zatrudnienia 4215
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6323
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 43179
Zgłoszenie oferty pracy 6203
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4985
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3597
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3358
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5148
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2659
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2652
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17037
Zasady realizacji programów rynku pracy 2268
Pośrednictwo pracy krajowe 3073
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2148
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2532
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6695
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2578
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5557
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14467
Bon stażowy 5286
Bon szkoleniowy 1821
Bon zasiedleniowy 3213
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2896
Staże 29580
Prace interwencyjne 10033
Roboty publiczne 3929
Prace społecznie użyteczne 4060
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15685
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2660
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2717
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3824
Zwolnienia grupowe 2283
Wysokość świadczeń pieniężnych 4954
Bon zatrudnieniowy 2119
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 3483
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4555
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2390
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3878
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3988
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9210
Prace interwencyjne 2832
Staże 3050
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5079
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4155
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2476
Dokumenty do pobrania 23224
Inne informacje 2895
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3351
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3075
Kontakt do urzędu pracy 80917
Godziny urzędowania 22890
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 9102
Zasięg działania 6776
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 9605
Komórki organizacyjne 14634
Schemat organizacyjny 7613
Programy 6982
Realizowane 4722
"Teraz my" 2421
Archiwalne 3285
"Potencjał Młodości" 4220
Projekty EFS 15263
Realizowane 4632
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1326
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1016
"Mój cel to zatrudnienie" 1344
Archiwalne 3135
„Moja przyszłość to własna firma” 14123
„Droga do aktywności zawodowej” 11271
„Wskażmy młodym drogę” 6110
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7312
„Zyskać w wieku 50+” 8327
„Biznesmen - Bizneswomen” 9335
„Czas na zmiany IV" 8336
"Kierunek przedsiębiorczość" 6745
"Dojrzały i aktywny" 4180
"Nowa perspektywa" 4146
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4806
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4048
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2570
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2566
Analizy i statystyki 4790
Powiatowa Rada Zatrudnienia 7566
Przydatne linki 4540
Podstawy prawne 3569
Ustawy 3333
Rozporządzenia 2931
Pytanie do urzędu 4696
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3733
Archiwum 3126
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2808
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2314
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3893
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4346
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2665
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4230
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2485
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2878
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4376
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4329
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2607
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3022
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6030
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2868
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4400
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4425
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3715
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3496
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4440
Dokumenty do pobrania 15205
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1798
Praca w Urzędzie Pracy 2131
Nabory archiwalne 2051