Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 93074
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7244
Przyznanie statusu bezrobotnego 5155
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4041
Utrata statusu bezrobotnego 6834
Utrata statusu poszukującego pracy 3628
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 9759
Rejestracja bezrobotnych 22873
Rejestracja przez Internet 16111
Pre - rejestracja 14378
Pełna rejestracja przez internet 11818
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6982
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 14058
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9924
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3282
Rejestracja poszukujących pracy 7167
Rejestracja przez Internet 6494
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3401
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5977
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3391
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7584
Prawa bezrobotnych 4951
Prawa poszukujących pracy 3889
Obowiązki bezrobotnych 5098
Obowiązki poszukujących pracy 3744
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 18661
Pośrednictwo pracy krajowe 3270
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5642
Targi Pracy 4735
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 4094
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3485
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3742
Poradnictwo indywidualne 5157
Poradnictwo grupowe 5797
Informacja zawodowa 5844
Bon stażowy 4432
Bon szkoleniowy 3354
Bon zasiedleniowy 7424
Bon zatrudnieniowy 2968
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11213
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5894
Staże 15101
Prace interwencyjne 6411
Roboty publiczne 3932
Prace społecznie użyteczne 5198
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11494
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3302
Pośrednictwo pracy 6026
Poradnictwo zawodowe 3121
Szkolenia 10238
Staże 10094
Prace interwencyjne 5290
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7844
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 7321
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23387
Wysokość świadczeń pieniężnych 10781
Zasiłek dla bezrobotnych 10879
Okres pobierania zasiłku 8622
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 6387
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4786
Ubezpieczenie zdrowotne 3677
Dodatek aktywizacyjny 9784
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17522
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6007
Zwrot kosztów przejazdu 4344
Zwrot kosztów zakwaterowania 3383
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5205
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3875
Pożyczka szkoleniowa 5950
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2798
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4350
Inne finansowe formy wsparcia 5465
Dokumenty do pobrania 31419
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3055
Agencje zatrudnienia 4870
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7223
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 48798
Zgłoszenie oferty pracy 7036
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 5643
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4331
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3963
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6033
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3178
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3104
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 19395
Zasady realizacji programów rynku pracy 2793
Pośrednictwo pracy krajowe 3583
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2582
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3030
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 7559
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 3103
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6171
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 15769
Bon stażowy 6138
Bon szkoleniowy 2369
Bon zasiedleniowy 3792
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3518
Staże 32466
Prace interwencyjne 11332
Roboty publiczne 4574
Prace społecznie użyteczne 4737
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 17530
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3107
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3122
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 4687
Zwolnienia grupowe 2717
Wysokość świadczeń pieniężnych 5427
Bon zatrudnieniowy 2751
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 4399
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5048
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2796
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5011
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4528
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10377
Prace interwencyjne 3329
Staże 3597
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 6506
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5231
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3024
Dokumenty do pobrania 27908
Inne informacje 3435
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3901
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3663
Kontakt do urzędu pracy 88645
Godziny urzędowania 26067
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 10323
Zasięg działania 7585
ePUAP 176
Ochrona danych osobowych 260
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 10871
Komórki organizacyjne 16155
Schemat organizacyjny 8662
Programy 7927
Realizowane 5511
"Teraz my" 3577
Archiwalne 3983
"Potencjał Młodości" 4882
Projekty EFS 16523
Realizowane 5366
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 2146
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 1852
"Mój cel to zatrudnienie" 2424
Archiwalne 3966
„Moja przyszłość to własna firma” 15335
„Droga do aktywności zawodowej” 12059
„Wskażmy młodym drogę” 6889
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7992
„Zyskać w wieku 50+” 9343
„Biznesmen - Bizneswomen” 10358
„Czas na zmiany IV" 9053
"Kierunek przedsiębiorczość" 7675
"Dojrzały i aktywny" 5149
"Nowa perspektywa" 4907
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 5485
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 4601
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 3166
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 3168
Analizy i statystyki 5690
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8816
Przydatne linki 5189
Podstawy prawne 4251
Ustawy 4051
Rozporządzenia 3581
Pytanie do urzędu 5443
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 4311
Archiwum 3786
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3465
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2924
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 4510
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4932
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3296
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4914
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2982
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3406
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5119
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4906
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3101
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 3624
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 6644
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 3440
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 5022
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 5008
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 4372
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4062
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5075
Dokumenty do pobrania 17302
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2155
Praca w Urzędzie Pracy 2683
Nabory archiwalne 2600