Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 82497
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5966
Przyznanie statusu bezrobotnego 4104
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3218
Utrata statusu bezrobotnego 5728
Utrata statusu poszukującego pracy 2682
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8786
Rejestracja bezrobotnych 19533
Rejestracja przez Internet 14191
Pre - rejestracja 12799
Pełna rejestracja przez internet 10128
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5980
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11981
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8479
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2507
Rejestracja poszukujących pracy 5898
Rejestracja przez Internet 5495
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2595
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5105
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2569
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6317
Prawa bezrobotnych 4047
Prawa poszukujących pracy 3002
Obowiązki bezrobotnych 4028
Obowiązki poszukujących pracy 2826
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16246
Pośrednictwo pracy krajowe 2514
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4784
Targi Pracy 3641
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3212
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2604
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2924
Poradnictwo indywidualne 4264
Poradnictwo grupowe 4638
Informacja zawodowa 4854
Bon stażowy 3238
Bon szkoleniowy 2349
Bon zasiedleniowy 5784
Bon zatrudnieniowy 2062
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9429
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4659
Staże 13296
Prace interwencyjne 5489
Roboty publiczne 3142
Prace społecznie użyteczne 4311
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9822
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2517
Pośrednictwo pracy 5231
Poradnictwo zawodowe 2351
Szkolenia 8867
Staże 8748
Prace interwencyjne 4482
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6512
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6019
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20236
Wysokość świadczeń pieniężnych 9233
Zasiłek dla bezrobotnych 9179
Okres pobierania zasiłku 7542
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5461
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 3945
Ubezpieczenie zdrowotne 2810
Dodatek aktywizacyjny 8136
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13964
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5085
Zwrot kosztów przejazdu 3489
Zwrot kosztów zakwaterowania 2559
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4393
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3151
Pożyczka szkoleniowa 5056
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2155
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3459
Inne finansowe formy wsparcia 4383
Dokumenty do pobrania 26223
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2387
Agencje zatrudnienia 3956
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5909
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40982
Zgłoszenie oferty pracy 5766
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4676
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3280
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3062
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4801
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2440
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2394
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16020
Zasady realizacji programów rynku pracy 2011
Pośrednictwo pracy krajowe 2858
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1985
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2287
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6343
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2318
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5253
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13906
Bon stażowy 4829
Bon szkoleniowy 1578
Bon zasiedleniowy 2950
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2653
Staże 28347
Prace interwencyjne 9514
Roboty publiczne 3671
Prace społecznie użyteczne 3695
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14858
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2435
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2507
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3511
Zwolnienia grupowe 2066
Wysokość świadczeń pieniężnych 4719
Bon zatrudnieniowy 1815
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 2834
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4288
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2198
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3636
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3737
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8615
Prace interwencyjne 2604
Staże 2793
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4563
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3722
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2252
Dokumenty do pobrania 21748
Inne informacje 2661
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3100
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2809
Kontakt do urzędu pracy 77052
Godziny urzędowania 21517
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8586
Zasięg działania 6410
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 9072
Komórki organizacyjne 13900
Schemat organizacyjny 7155
Programy 6576
Realizowane 4415
"Teraz my" 2010
Archiwalne 3019
"Potencjał Młodości" 3942
Projekty EFS 14753
Realizowane 4320
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1018
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 718
"Mój cel to zatrudnienie" 618
Archiwalne 2861
„Moja przyszłość to własna firma” 13491
„Droga do aktywności zawodowej” 10968
„Wskażmy młodym drogę” 5813
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7081
„Zyskać w wieku 50+” 7880
„Biznesmen - Bizneswomen” 8979
„Czas na zmiany IV" 8069
"Kierunek przedsiębiorczość" 6409
"Dojrzały i aktywny" 3860
"Nowa perspektywa" 3859
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4514
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3743
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2335
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2260
Analizy i statystyki 4426
Powiatowa Rada Zatrudnienia 7117
Przydatne linki 4230
Podstawy prawne 3303
Ustawy 3017
Rozporządzenia 2642
Pytanie do urzędu 4344
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3474
Archiwum 2852
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2586
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2084
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3616
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4109
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2427
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 3941
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2290
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2654
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4124
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4082
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2378
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2788
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5759
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2627
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4138
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4181
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3449
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3243
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4134
Dokumenty do pobrania 14444
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1599
Praca w Urzędzie Pracy 1904
Nabory archiwalne 1830