Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 83933
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6170
Przyznanie statusu bezrobotnego 4256
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3341
Utrata statusu bezrobotnego 5884
Utrata statusu poszukującego pracy 2817
Zgłoszenie osób bezrobotnych w urzędzie 8942
Rejestracja bezrobotnych 20073
Rejestracja przez Internet 14549
Pre - rejestracja 13093
Pełna rejestracja przez internet 10433
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6173
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12345
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8733
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2639
Rejestracja poszukujących pracy 6090
Rejestracja przez Internet 5647
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2718
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5247
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2699
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6525
Prawa bezrobotnych 4203
Prawa poszukujących pracy 3139
Obowiązki bezrobotnych 4189
Obowiązki poszukujących pracy 2955
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16582
Pośrednictwo pracy krajowe 2632
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4922
Targi Pracy 3855
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 3361
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2738
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3056
Poradnictwo indywidualne 4404
Poradnictwo grupowe 4790
Informacja zawodowa 4982
Bon stażowy 3408
Bon szkoleniowy 2492
Bon zasiedleniowy 6043
Bon zatrudnieniowy 2196
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9776
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4833
Staże 13555
Prace interwencyjne 5604
Roboty publiczne 3257
Prace społecznie użyteczne 4447
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10051
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2638
Pośrednictwo pracy 5352
Poradnictwo zawodowe 2461
Szkolenia 9104
Staże 8952
Prace interwencyjne 4602
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 6719
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6193
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20674
Wysokość świadczeń pieniężnych 9489
Zasiłek dla bezrobotnych 9402
Okres pobierania zasiłku 7704
Zasiłek dla zwolnionych z zakładów karnych 5597
Zasiłek po odbyciu służby wojskowej 4071
Ubezpieczenie zdrowotne 2917
Dodatek aktywizacyjny 8411
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14337
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5230
Zwrot kosztów przejazdu 3613
Zwrot kosztów zakwaterowania 2666
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4521
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3256
Pożyczka szkoleniowa 5197
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2259
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3591
Inne finansowe formy wsparcia 4526
Dokumenty do pobrania 26648
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2494
Agencje zatrudnienia 4090
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6106
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 42027
Zgłoszenie oferty pracy 5998
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 4822
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 3435
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3218
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4969
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2545
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2509
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16492
Zasady realizacji programów rynku pracy 2139
Pośrednictwo pracy krajowe 2968
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2059
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2416
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 6511
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców i opiekunów 2437
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5385
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14145
Bon stażowy 5065
Bon szkoleniowy 1699
Bon zasiedleniowy 3072
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2759
Staże 28883
Prace interwencyjne 9741
Roboty publiczne 3780
Prace społecznie użyteczne 3880
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15269
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2541
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2603
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy 3667
Zwolnienia grupowe 2169
Wysokość świadczeń pieniężnych 4841
Bon zatrudnieniowy 1946
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 3162
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4404
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2286
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3750
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3860
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8917
Prace interwencyjne 2718
Staże 2928
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4793
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3939
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2358
Dokumenty do pobrania 22371
Inne informacje 2766
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3215
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2931
Kontakt do urzędu pracy 78900
Godziny urzędowania 22248
Gdzie załatwić sprawę w urzędzie 8856
Zasięg działania 6575
Struktura organizacyjna Urzędu Pracy 9340
Komórki organizacyjne 14233
Schemat organizacyjny 7366
Programy 6768
Realizowane 4562
"Teraz my" 2186
Archiwalne 3135
"Potencjał Młodości" 4069
Projekty EFS 14989
Realizowane 4460
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)" 1164
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)" 863
"Mój cel to zatrudnienie" 948
Archiwalne 2994
„Moja przyszłość to własna firma” 13811
„Droga do aktywności zawodowej” 11127
„Wskażmy młodym drogę” 5970
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK” 7197
„Zyskać w wieku 50+” 8117
„Biznesmen - Bizneswomen” 9141
„Czas na zmiany IV" 8201
"Kierunek przedsiębiorczość" 6575
"Dojrzały i aktywny" 4002
"Nowa perspektywa" 4000
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) 4647
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II) 3880
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)" 2458
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (II)" 2415
Analizy i statystyki 4600
Powiatowa Rada Zatrudnienia 7319
Przydatne linki 4380
Podstawy prawne 3439
Ustawy 3163
Rozporządzenia 2760
Pytanie do urzędu 4498
Zamówienia publiczne 2012 archiwum 3602
Archiwum 2984
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2686
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 2196
Bankowa Obsługa Rachunków Funduszy Pomocowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie 3746
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 4241
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2534
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 4086
Przetarg nieograniczony - usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych 2395
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2759
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 4250
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4209
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2495
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Pilarz - drwal operator pilarek 2896
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Montażysta rusztowań budowlanych 5905
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Dekarz - blacharz 2747
Przetarg nieograniczony - szkolenie zawodowe osób bezrobotnych. Docieplanie budynków z montażem okien i drzwi 4261
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie 4305
Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 3580
Przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PUP w Myszkowie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3373
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4279
Dokumenty do pobrania 14797
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 1696
Praca w Urzędzie Pracy 2008
Nabory archiwalne 1924